законодавча база

Державне підприємство «Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України» є суб'єктом науково-дослідної, експертної, та видавничої діяльності і діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.

Витяги з закону України

Про наукову і науково-технічну експертизу

(із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 вересня 1999 року N 1069-XIV)

Стаття 4.

Замовниками наукової і науково-технічної експертизи можуть бути органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи.

Замовники наукової і науково-технічної експертизи формують завдання на проведення експертизи, забезпечують оплату витрат на її проведення, оплату праці експертів або послуг організаторів експертизи.

Стаття 31.

«Наукові організації академій наук України, заснованих на державній власності, ... можуть здійснювати спеціалізовану експертну діяльність без додаткової державної акредитації, на підставі статутних положень, якими така діяльність передбачається»